Kommunal erfaring

Hvis du vælger en vikar fra mig, så kan du sove roligt om natten. Min sagsbehandling vil til enhver tid være 100 % lovmedholdelig og indeholde socialfaglige vurderinger af højeste standard, især når det gælder rådighedsvurderinger.

Hvad enten det drejer sig om en sygemeldt borger, en revalidend, eller formidling af jobs, undervisning i jobsøgning og ikke mindst kontakt til de lokale virksomheder, så kan jeg tilbyde dig en vikar til sagsbehandling af målgruppen, der er helhedsorienteret og yderst professionel. Mine vikarer leverer kun kvalitetsarbejde, og skal nok sørge for, at der kommer styr på dine sagsbunker.

Kvalitetssikring er et af mine nøgleord, som jeg foretager løbende af alle mine leverancer. Efterfølgende vil du modtage en statusliste, så du altid kan følge med i det arbejde jeg udført for dig. Alt skal være gennemskueligt. Når du vælger en integrations-vikar fra os, så får du ikke bare en sagsbehandler, du får en specialist på området.

Jeg har en mangeårig erfaring med kommunal sagsbehandling indenfor:

Sygedagpengeområdet

Sagsbehandling af sygedagpengesager er noget af det mest komplekse inden for beskæftigelsesområdet og bestemt ikke en opgave for alle. Her har jeg gennem mange år haft mit virke i det kommunale system, og har derfor en stor erfaring inden for området, ligesom jeg dagligt læser op på ny lovgivning.

Hos mig vil I få en vikar som allerede efter første dag arbejder selvstændigt og systematisk i overensstemmelse med jeres kommunale praksis og interne arbejdsgange. Som vikar er jeg altid opdateret på den nyeste lovgivning, og jeg har en solid praksiserfaring inden for området sygedagpenge.

Revalideringsområdet

Jeg kalder mig selv lidt af en revalideringshaj, det er det bedste værktøj vi har inden for beskæftigelsesområdet. Desværre bliver det brugt alt for lidt i dag. Det at arbejde med revalideringssager kræver en høj faglighed. Hvis der ikke er styr på de socialfaglige vurderinger kan det skade både borger og kommune.

Med en vikar fra mig, får kommunen en rutineret socialrådgiver til at hjælpe med processerne om revalideringens mange aspekter. Som vikar er jeg altid opdateret på den nyeste lovgivning, og jeg har en solid praksiserfaring inden for området med mange forløb i relation til forrevalidering og revalidering efter fast jobplan.

Integrationsområdet

Som socialrådgiver med mange års erfaring inden for målgruppen af anden etnisk baggrund og de udfordringer, som der uvægerligt følger af at være flygtet fra sit hjemland og nu skal være borger i Danmark, om der så er tale om kortere eller længere tid.

Jeg yder råd og vejledning og behandler alle ansøgninger om integrationshjælp/uddannelseshjælp og hjælp i særlige tilfælde efter Lov om aktiv Socialpolitik og Integrationsloven.

Jeg tilbyder løbende sagsbehandling efter lov om aktiv socialpolitik og integration. Jeg giver ligeledes råd og vejledning i forhold til udlændinge- og repatrieringsloven samt vurdering af behov for støttekontaktperson i henhold til serviceloven.

Som vikar er jeg altid opdateret på den nyeste lovgivning, og jeg har en solid praksiserfaring inden for området Integration.

Kontanthjælpsområdet

Kontanthjælp er uden sammenligning det fagområde, hvor der er mest lovgivning inden for beskæftigelsesområdet, og hvor der sker flest ændringer i form af reformer.

At forvalte det er bestemt ikke en opgave, som man kan overlade til hvem som helst. Med mig som vikar, kan du trygt regne med, at selv de sværeste kontanthjælps- og uddannelseshjælpssager bliver håndteret professionelt og systematisk i overensstemmelsen med jeres interne arbejdsgange. Jeg kan tilbyde dig socialrådgivere som har mange års erfaring med kontanthjælpsområdet og som har fingeren på pulsen i forhold til nye lovændringer og principafgørelser.

Som vikar er jeg altid opdateret på den nyeste lovgivning, og jeg har en solid praksiserfaring inden for området kontanthjælp.

Fleks- og skånejobsområdet / Ledighedsydelse

Jeg kan tilbyde dig en vikar til sagsbehandling af ledighedsydelse, som kender alle paragrafferne omkring ledighedsydelse ud og ind. Jeg har mange års erfaring med området, og arbejder selvstændigt og systematisk i overensstemmelse med jeres arbejdsgange allerede efter første dag.

Førtidspensionsområdet

Jeg kan tilbyde klargøring af sager til pensionsudvalget eller rehabiliteringsteamet.

Det kan være en ansøgning om førtidspension efter. Pensionslovens § 17, hvor borgeren selv har et ønske om at få belyst sagen på det foreliggende grundlag, eller efter samme lov § 19 hvor ansøgningen består af en rehabiliteringsplan, med dokumentation for borgerens ressourcer og udfordringer m.m.