Virksomheder

Proaktiv rådgivning, kundemøder og undervisning

Som privat, professionel og erfaren forvaltningsekspert er jeg ikke påvirket af det offentliges retningslinjer og procedurer, og kan fremskynde et sagsforløb korrekt og effektivt.

Som privat socialrådgiver med mange års praksiserfaringer, efteruddannelse og specialer. Jeg kan tilbyde din virksomhed handling, der er koncentreret og målrettet mod et resultat.
Det kan eksempelvis være socialfaglige problemstillinger hvor jeg kan være behjælpelig:

Undervisningsområdet
Undervisningsområdet
Sygedagpenge
Har I en medarbejder der er sygemeldt? Så gør brug af mine kompetencer og få personen hurtigst muligt tilbage igen.
Aktivering og udsatte grupper
Ønsker jeres firma at tage et socialt ansvar, så lad os tage en snak omkring problematikkerne her.
Pension
Har I medarbejdere der står overfor pensionsalderen, giver jeg råd og vejledning.
Terapi
Har I en medarbejder der er sygemeldt og vil have gavn af terapi, kan jeg anvende NLP metoden (Neuro-linguistic programming).
Supervision
Supervision, at virksomhedens medarbejder.
Personaletræning
Personaletræning.
Konsulentydelser
Konsulentydelser.

Ved at inddrage en privat socialrådgiver kan din virksomhed få frigivet ressourcer til det, der er virksomhedens egentlige arbejdsområde.

Der kan gives råd og vejledning om din retssikkerhed, overblik og muligheder.

  • Måske har dit personale brug for viden om love, regler og social praksis? Det kan være vejledning og sparring fra en socialfaglig vinkel til inklusion, samtaler, kommunikation og konflikthåndtering.
  • Måske har du brug for inspiration og sparring i forhold til problemstillinger, udviklingsopgaver eller hjælp til at etablere et fagligt netværk?
  • Jeg rådgiver i forhold til pensionsordninger, sundhedsforsikringer og gennemskuer samspillet med offentlige ydelser.
  • Jeg kan holde din virksomhed ajour med den nyeste lovgivning på det sociale og beskæftigelsesmæssige område på baggrund af mit solide kendskab til lovgivning, sociale ydelser og offentlige behandlingssystem.
  • Jeg kan holde møder med dine medarbejdere, der er på vej til pension, sygdomsramte og komme med forslag til sundhedsfremmende tiltag.
  • Jeg kan deltage på møder med oplæg til personalet via anerkendende dialogprocesser, formidling og undervisning, som kan bidrage positivt til et godt samarbejde.
  • Alle sager behandles selvfølgelig fortroligt og ud fra det pågældende socialområdets lovgivning. Jeg tager udgangspunkt i dine mål, ønsker og behov.
  • Jeg kan tilbyde en personlig og nærværende støtte og vil aktivt bidrage til et positivt sagsforløb med fokus på tryghed og tillid.