Supervision

Supervision & NLP terapi

Supervision og terapi er begge en samtaleform, som er meget anvendelig til såvel faglig som personlig udvikling. Det er gældende for både medarbejdere og ledere i virksomheden, kommunerne, institutioner generelt.

Ved supervision lærer du som person at anskue dig selv, et problem, et dilemma som kan være både privat som arbejdsrelateret, fra flere og nye vinkler.

Alle har hver sin ”model af verden” dvs. vi ser og oplever verden fra vores egen og ofte begrænsede synsvinkel. Det kan netop ofte være årsag til dilemmaer og konflikter, og det er såvel privat som i arbejdsmæssig sammenhæng.

De begrænsede synsvinkler kan ofte være årsag til konflikt, besværlig relationer, misforståelser, følelsesmæssige påvirkninger, som gør den enkelte medarbejder sårbar i tanker og handling.

Supervision er her en effektiv måde at løsne de fastlåste problemstillinger og konflikter.
Formålet med supervision er gennem en systematisk samtale at uddrage læring, øge fagligheden og øge handlemulighederne i forhold til konkrete udfordringer, som den enkelte sår med i såvel det private som i sit arbejde.

Hvorfor supervision/Terapi:

For at vi som individer kan blive stærkere og klogere på os selv, ofte går vi og tumler med tingene igennem længere tid, netop fordi vi ”kun” ser problematikkerne ud fra ”vores model af verden”.
Der er tale om en livsvigtig læring og udvidelse af rummeligheden hos den enkelte.

Hvor ofte skal supervision ske?

Hyppigheden af supervision aftales og planlægges individuelt med den enkelte eller gruppen.
Behovet kan variere fra person til person. Gruppe til gruppe. Ofte vil tidshorisonten mellem supervisionsmøderne være et sted mellem 3 uger og 2 måneder.

Hvor lang tid hver gang?

Til enkelt persons supervision afsættes 1,5 time pr. gang.
Til grupper afsættes ca. 3 timer pr. gang. Supervisionsgruppe fungerer som udviklingsgruppe og vil med fordel kunne mødes gennem en længere periode.

Spilleregler

Der er klare aftaler mellem supervisor og supervisionsgruppen, som aftales på forhånd og der laves en skriftlig aftale.
Som Supervision har jeg selvfølgelig tavshedspligt.