Sagssupervision

Sagssupervision

Sagssupervision er en kompetenceudviklende metode til at opnå indsigt i sig selv i forhold til det arbejde den enkelte sidder med – og til hvordan der læres af eget arbejde.

Supervision adskiller sig fra det, vi kalder sagsgennemgang, på to områder.

  1. For det første er fokus rettet mod at udvikle den enkelte medarbejders kompetencer.
  2. Dernæst tager supervisionen udgangspunkt i særlig udvalgte sager og konkrete problemstillinger.

Formålet med supervision er at lære af det udførte arbejde og på den baggrund at styrke medarbejdernes kompetencer.

Sagssupervision foregår i praksis ved, at en af vores konsulenter sammen med medarbejderne gennemgår en række udvalgte sager.

Sammen ser vi blandt andet på,

  • hvad der kunne være gjort anderledes,
  • om lovgivningen er overholdt og
  • læringen i den enkelte sag