Undervisningsforløb

Gennem et tilrettelagt undervisningsforløb for medarbejderne kan der ske både opkvalificering og udvikling.

Undervisningen kan også bruges til:

  • skabe holdånd i afdelingen
  • fremme et fælles mål og
  • ensarte arbejdet i dagligdagen
  • skabe en bedre forståelse for det fremtidige arbejde.

Det mere traditionelle undervisningsforløb fokuserer på at øge og opkvalificere deltagernes kompetencer.

Det kan for eksempel være undervisning i lovgivning, regler og praksis inden for et specifikt område, eks. sygedagpenge, job-afklaring etc. Det kan så eventuelt kan kombineres med case arbejde.

Det fællesskabsfremmende undervisningsforløb kan styrke sammenholdet i en gruppe. Det kan også forebygge eller afhjælpe problemstillinger i forbindelse med sammenlægninger eller omstruktureringer, hvor denne form for undervisningsforløb kan være et oplagt alternativ til andre former for integrationskurser.

Vi hjælper med at:

  • finde fælles fodslag for de nye medarbejdere
  • få styr på fremtidige arbejdsgange
  • se på ligheder og forskelle
  • opstille fælles mål