Konflikthåndtering

Mangfoldighed kan skabe konflikter

Mangfoldighed på en arbejdsplads ses oftest som en ubetinget styrke, men kan også være en udfordring i forhold til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø

Konflikthåndtering er typisk relevant i forhold til samtaler, hvor der opstår uenighed mellem medarbejderne.

Gennem konfliktløsningen er det væsentligt, at der er opmærksomhed på den enkelte medarbejder, ligesom en hurtigt indsats er særdeles vigtig. Jeg vil anvende NLP forudsætningerne for at løse en eventuel konflikt eller stresshåndtering på en måde, så alle virksomhedens medarbejdere vil opleve, at de kommer styrket ud af konflikten/udfordringen.