Coaching

Coaching handler kort og godt om at udnytte det enkelte menneskes tilstedeværende potentiale / kompetencer mere effektivt.

I praksis betyder det, at den enkelte medarbejder tager et ærligt kig på sig selv og med hjælp fra coachen finder frem til:

  • Hvad vil jeg?
  • Hvad forhindrer mig i at opnå det?
  • At opstille og nå et fastsat mål

Coaching er en metode til at opdage nye evner, talenter og muligheder, hos sig selv, så medarbejderen bliver den optimale udgave af sig selv. En coach hjælper dig og dine kollegaer med at frigøre det fulde potentiale, til at turde at vise det og ikke mindst til at føre det ud i livet.

Der er mange grunde til at åbne en dør for en coach ind jeres arbejdsplads. Som eks:

  • Blive udfordret personligt og ledelsesmæssigt
  • Træffe bedre beslutninger
  • Blive en bedre leder, chef eller medarbejder
  • Blive bedre til at kommunikere og formidle idéer, tanker og visioner
  • Tydeliggøre mål og nå dem hurtigere
  • Reducere stress, konflikter og daglige irritationsmomenter
  • Få mere overskud i hverdagen

Coaching kan både ske individuelt og i grupper.