Sagsscreening

Screening og plan i langvarige sager med jobafklaringsforløb

Baggrund:

Mange af landets kommuner har udfordringer med, at jobafklaringsforløbene bliver meget langvarige. Ulemperne ved de lange forløb er indlysende – både i forhold til borgeren og i forhold til forbruget af kommunens ressourcer og økonomi.

Der er derfor gode argumenter for at få overblik og retning på sager med jobafklaringsforløb. Der kan være store fordele ved at lave en særlige målrettet indsats i sagerne med jobafklaringsforløb, der har en varighed på mere end ét år.
Vi har i et samarbejde udarbejdet et koncept som afklarer:

  • Grundlaget for den fortsatte uarbejdsdygtighed. Dermed en grundig faglig forklaring på evt. fortsat uarbejdsdygtighed eller en vurdering af, at borgeren ikke længere opfylder betingelserne for uarbejdsdygtighed efter modellen i Sygedagpengelovens §7.
  • Oplæg til en plan for den fortsatte indsats, hvis borgeren – ud fra den faglige forklaring – fortsat vurderes af at være uarbejdsdygtig.1

Indholdet i modellen:

  • Kommunen og vi klarlægger præcist behovene for indsats.
  • Udvikling af et konkret screeningsværktøj: Vi udarbejder screeningsværktøjet ud fra kommunens helt konkrete ønsker og vores erfaringer.
  • Når screeningsværktøjet er godkendt af kommunen, gennemgås det ønskede antal sager ud fra værktøjet. Screeningen dokumenteres ved et udarbejdet screeningsskema på hver sag.
  • Når alle de udvalgte sager er screenet, opsamles de registrerede data i et samlet notat, som vinkles ud fra kommunens konkrete behov.
  • Notat og screeningsskemaer afleveres til kommunen i den form man ønsker. Der kan være tale om møde med leder(e), gennemgang af screeningsskemaerne med fagkonsulenter og medarbejdere – kun fantasien sætter grænserne.
  • Hvis de ønskes, er der også mulighed orientering af politikerne om erfaringerne fra forløbet.

Konsulent: Hanne Poulsen, selvstændig socialrådgiver


1 Det bemærkes, at vi IKKE laver indstillinger til afgørelser. Vi laver velargumenterede faglige forklaringer, som kommunen kan inddrage i sine overvejelser, når kommunen/jobcenter træffer afgørelser.