Inklusion

Inklusion i virksomheden

I forhold til virksomhedens sociale ansvar, vil der være opgaver som inklusion i virksomheden. Inklusion kan også bruges som rekruttering til virksomheden.

Alt efter om det er en flygtning eller ledig medarbejder der skal hjælpes tættere på arbejdsmarkedet, er der et hav af forskellige tiltag og støtteordninger, som virksomheden kan gøre brug af.

Oftest vil virksomheder have brug for at oplære nyansatte medarbejdere, hvilket kan være mere attraktivt hvis man som virksomhed kan få et løntilskud.

Private virksomheder kan som hovedregel, modtage løntilskud til nye medarbejdere der ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i 6 måneder. Typisk vil ordningen være gældende i 3 – 6 mdr. hvor medarbejderen får udbetalt overenskomstmæssig løn og virksomheden får et tilskud på mellem kr. 74, 05 og op til 107,55 pr. time.