Retssikkerhed

Retssikkerhed:

* Som arbejdsgiver er du en vigtig samarbejdspartner i forhold til Jobcenter og din sygemeldte medarbejder.

* Som arbejdsgiver har du ansvar for kontakten til din medarbejder de første 8 uger af sygeperioden.

* Som arbejdsgiver udbetales der løn de første 30 dage af sygefraværet, såfremt den sygemeldte har været ansat i virksomheden i mindst 8 uger og arbejdet mindst 74 timer uafbrudt beskæftigelse.

* Det er Jobcenteret der ud fra lægelig dokumentation vurderer om medarbejderen er uarbejdsdygtig

* Hvordan sikres rettidigheden i forhold til at indsende refusions skemaer m.m. til Jobcenteret?