Pension

Pensions området

Står du eller én af dine medarbejdere og skal på førtidspension, alderspension eller i fleksjob?

Jeg kunne råde og vejlede virksomheden og virksomhedens medarbejdere, primært inden for disse tre pensions områder:

  • Førtidspension
  • Fleksjob
  • Alderspension

Førtidspension

Taler vi om førtidspension, så er der visse lovkrav der skal være opfyldt, som regel vil der her være tale om en proces mellem virksomheden, medarbejderen og Jobcenteret. Der vil være nogle specifikke procedurekrav som ligeledes skal være opfyldt.

Her vil jeg kunne være sparringspartner til såvel virksomheden som til medarbejderen omkring den proces, ligesom jeg kan være bindeled til det offentlige.


Fleksjob

Ligesom ved førtidspension er der nogle procedure i forhold til fleksjob som skal opfyldes. Her vil jeg kunne vejlede omkring afklaring af medarbejderen eks. i andre funktioner på arbejdspladsen, således at der ikke skal ske ekstern afklaring.


Alderspension

Forud for alderspension vil jeg kunne rådgive og vejlede omkring økonomien heri, ligesom der kan tages kontakt til relevante instanser, så der er en tovholder på sagen.