Terapi

Bevidstheden har begrænsninger – MEN det har underbevidstheden ikke

NLP: Neuro Lingvistisk Programmering.

Når der arbejdes med NLP teorierne, arbejdes der ud fra en lang række af teser, der ligger bag det forandringsarbejde som den enkelte gerne skal opnå gennem processen.

Dette kan NLP bruges til:

Ud over at det er et kommunikationsværktøj, kan redskaberne også anvendes til personlig udvikling. Ved eks. at tage udgangspunkt i hvor er du nu, og hvor vil du gerne hen, er det muligt at finde ud af hvordan det bliver muligt for virksomhedens medarbejdere at tilegne sig de nødvendige redskaber.


Ofte stillede spørgsmål

Jeg har uddybet nogle af teserne, da jeg oplever at klienter stiller spørgsmål til dem.

 • Vi oplever ikke verden som den er – vi oplever en model af verden – Vores individuelle model af verdenen er blevet dannet af vores “bagage”; vores opvækst, oplevelser, fortolkninger, tid, rollemodeller m.m.
 • Hvis det er muligt i verden, er det muligt for mig – når der er nogen der kan – så er det muligt at kunne; hvis jeg vil gøre dét der skal til.
 • Vi skal have dyb respekt for andre menneskers model af verden – Vi kan aldrig gøre os selv til dommere over andres model af verdenen. Den er deres, og vores egen er vores.
 • Det er mig som styrer mit sind og dermed mine resultater – Vi er selv herre over vores sind – hvis vi tør være det. Dermed over vores tanker og dermed også, over vores resultater.
 • Der findes ikke fejltagelser, kun feedback – Vi bliver kun klogere, hvis vi tør prøve og tør begå fejl.
 • Enhver situation indeholder flere valgmuligheder
 • Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd – Uanset om vi selv – eller andre – er trætte af et bestemt mønster eller adfærd, uanset om vi synes vi har gjort alt for at lave om på det – så har det ubevidste en positiv hensigt med mønstret / adfærden.
 • Den har virket for dig – engang, og alt sindet gør er, at gentage succeser…
 • Hvis noget ikke virker, så gør noget andet – utroligt nok, er det ikke altid dét vi gør. Mange af os har efter første fejlslagne forsøg, prøvet at gøre nøjagtigt det samme en gang til – og igen, uden succes… hvad med at prøve at gøre noget andet!
 • Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får – Vi er selv ansvarlige for, hvordan dét vi siger eller gør (vores verbale- og nonverbale kommunikation) opfattes af andre. Den respons vi modtager, kan fortælle os, hvordan andre opfatter os.
 • Modstand er et tegn på utilstrækkelig kommunikation – Hvis vi møder modstand er det fordi vi ikke har forklaret og argumenteret godt nok eller tilstrækkeligt. Ansvaret er vores eget – og derfor også initiativet til at gøre det bedre.
 • Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål – Ved at supplerer de ressourcer, styrker og egenskaber vi har på det bevidste plan – med den skatkiste af ressourcer, vi har på det ubevidste plan; kan et menneske nå de mål for personlig udvikling, de sætter sig for.
 • Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible

Så ud fra ovenstående, har metoden en effektiv og positiv virkning på personer med Stress/angst. Manglende målrettethed. Lavt selvværd. Energiforladthed. Dårlige vaner og tvangstanker-/handlinger. Manglende motivation. Kan bedre koncentration og hukommelse. Rydde op i gamle og uhensigtsmæssige normer og regler.